A KASZK nemzetközi projektjeinek célja

A KASZK nemzetközi projektjeinek célja

A projektek célja az FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ szakképzési-nevelési tevékenységének fejlesztése oly módon, hogy a fejlesztésben minden érintett célcsoport szükségleteit figyelembe véve jussanak a résztvevők nemzetközi tapasztalatokhoz, ismeretekhez, képességekhez.

Az iskola, szakmai profiljának megfelelően, egyrészt a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakterületen kíván a tanulói és munkatársai számára olyan kompetenciákat fejleszteni, amelyek hozzájárulnak a szakképzés tartalmi korszerűsítéséhez. A cél az, hogy ez által olyan ismereteket adjanak át a tanulóknak, amelyek a képzés minőségét emelik és a tanulók munkaerőpiaci esélyeit növelik.

Fontos projektcél az általános szakképzésmódszertani fejlődés, az új és a mai kor követelményeinek megfelelő módszertani elemek beépítése az iskola pedagógiai kultúrájába. Ennek során olyan pedagógiai gyakorlatokat és szakképzésszervezési ismereteket szereznek a mobilitási tevékenységekben résztvevő kollégák, amelyek az iskola bármelyik szakmájában, bármelyik képzési szinten használhatóak. Így kiemelt célunk a projektmódszerű oktatással kapcsolatos jó gyakorlatok megismerése, a módszer működésének nyomonkövetése különböző intézményekben, valamint az értékelési rendszerek új generációs módszerének megismerése, a tanulói portfólió értékelés alkalmazásának bemutatása.

A projekttevékenységek helyszínéül olyan országokat választottunk, ahol a céljainknak leginkább megfelelő a pedagógiai gyakorlat. Németország és Franciaország a duális szakképzés hazája, Dánia és az Egyesült Királyság az egyéni tanulási utakat és a projektmódszert széleskörben alkalmazó országok, utóbbi helyszínen magas szintű módszertani és intézményi gyakorlat működik a hátrányos helyzetű tanulók szakképzése, reintegrálása területén, míg Finnországban az individuális tanulásban a tevékenységközpontú értékelést alkalmazzák nagy hatékonysággal.

A szakképzés minősége a tanár és a tanuló közös tevékenységén nyugszik. Akkor érhetőek el eredmények a képzés minőségének fejlesztésében, amikor a tanár és a tanuló hasonló környezetben hasonló tapasztalatokat szerez, ugyanazok az ingerek érik.

Ezért a projektünkben a tanulói és munkatársi mobilitási tevékenységeket összekötöttük és hasonló oktatási és technológiai környzetben valósítunk meg tanulói és munkatársi tevékenységeket is.

A tanulói tevékenységek az iskolánk által oktatott szakmai ágazatok szerint kerültek kialakításra és minden tevékenység olyan célterületen valósul meg, amely terület az adott szakágazat tekintetében nagy hagyományokkal és korszerű technológiákkal rendelkezik. Ezáltal a mobilitásokban résztvevő tanulók sikeresen és hatékonyan, magas színvonalon működő gyakorlatokat ismernek meg és ez a motivációjukat és a szakmai és szociális kompetenciáikat nagymértékben fejleszti. Végső soron hozzájárulva ezzel a sikeres személyes karrierépítéshez, a munka világában való érvényesüléshez és az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakulásához.