Laurus Nobilis

A KASZK vezetősége közös egyetértésben, szándékai kifejezésérehogy a
tehetséges, szorgalmas, tanulmányi, sport, közösségi, gyakorlati téren kiemelkedő tanulók munkáját elismerjemegalapította a LAURUS NOBILIS-díjat.

laurus

A Laurus Nobilis-díjat első alkalommal a 2013/2014. tanév végén ítélte oda az ebből a célból felállított, pedagógusokat és diákokat is soraiban foglaló bizottság.
A díj erkölcsi és anyagi megbecsüléssel is járó kitüntetés, amely a KASZK iskoláinak azon tanulóit illeti meg, akik munkájukkal, eredményeikkel iskolájuk hírnevét öregbítik, és példát mutatnak tanulótársaiknak.
A díjat öt kategóriában és 3-3 fokozatban ítéli oda a bizottság.

A Laurus Nobilis–díjra minden, az FM KASZK iskoláiban tanuló diák jelentkezhet!

A Laurus Nobilis–díj kategóriái:

1. Tanulmányi kategória
Azoknak a tanulóknak, akik eddigi tanulmányaik során egyenletes, kiemelkedő eredménnyel bizonyították szorgalmukat, kitartásukat, tudásukat, és iskolájukat versenyeken való eredményes szereplésükkel is híressé tették.

2. Szakmai gyakorlati kategória
Azoknak a tanulóknak, akik választott szakmájuk gyakorlati képzése, gyakorlati megmérettetései során kiemelkedő eredményeket érnek, értek el és szakoktatóik, szakmai mentoruk véleménye alapján is szakmájuk mestereivé válhatnak kitartásukkal, elkötelezettségükkel és tudásukkal.

3. Sport kategória
Azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett valamilyen sportágban megyei vagy országos szintű eredményeket érnek el és a sporthoz való viszonyukon keresztül követendő példát mutatnak a többi tanuló számára.

4. Művészeti kategória
Azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett bármilyen művészeti ágban elköteleződést, tehetség és szorgalom által elért eredményeket tudnak felmutatni, ezzel példát mutatva diáktársaik számára, színesítve az iskolai életet.

5. Önkéntesség kategória
Azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett olyan, közérdekű, közhasznú tevékenységet végeznek, amely egy csoport, egy közösség, a lakóhelyük, hátrányos helyzetben lévők, saját iskolájuk, diáktársaik életének, körülményeinek jobbá tételét tűzik ki célul.

A díjakat minden kategóriában három fokozatban ítéli oda a bizottság.
Arany fokozat –ösztöndíj és tárgyjutalom
Ezüst fokozat –ösztöndíj és tárgyjutalom
Bronz fokozat –ösztöndíj és tárgyjutalom

A jelentkezés során egy portfólió elkészítésével azt kell bizonyítania, hogy az adott kategóriában megfelel a fenti kiírásnak és érdemes a díj odaítélésére.

A jelentkezés menete – a portfólió elkészítése

  • A tanuló egy választott mentortanár segítségével összeállítja a portfólióját, amelyben a pályázati adatlap mellett szerepelnek a kiválasztott kategória szempontjából fontos eredményei, tevékenységeinek bemutatása. Ezeket bármilyen módon dokumentálhatja: igazolások, tanári vélemények, diáktársak véleményei, képi dokumentumok, díjak, bizonyítványok, elkészített munkák illetve minden olyan bemutatható dokumentum megfelelő, amely meggyőzően bizonyítja a jelentkező eredményeit.
  • A jelentkezés része legalább egy tanári értékelés a tanuló – kategória szempontjából fontos – tevékenységeivel kapcsolatban.
  • A jelentkezés része a pályázati adatlap, amelyet a jelentkező tanuló, az iskola vezetője (tagintézmény-vezető, főigazgató) és 18 éven aluli tanuló esetében a tanuló törvényes képviselője is aláír.
  • A kész portfóliót, pályázati adatlapot és tanári értékelést egy zárt borítékban kell a határidő napjáig személyesen az iskola igazgatójának benyújtani.
  • A jelentkezés határideje 2016. május 17.

A jelentkezéseket a főigazgató által felkért bíráló bizottság értékeli és az értékelés alapján dönt a végleges sorrendről.
A bíráló bizottságot minden KASZK iskolából 2-2 pedagógus és 2-2 tanuló (összesen 16 fő) alkotja. A bizottság a pályázati anyagokat előre meghatározott szempontrendszer alapján értékeli.

A Laurus Nobilis díj odaítéléséről a díjazottakat a főigazgató személyesen értesíti és a díjakat számukra a tanévzáró ünnepség keretében adja át.

A díjazottakat a KASZK honlapján rövid ismertető és fénykép kíséretében szerepeltetjük.

A pályázattal és a díjjal kapcsolatban további információ és segítség kérhető a foigazgato@kaszk.hu címen.

A díj elnyerésére pályázni az alábbi adatlap segítségével lehetséges.

A tanári értékeléshez kapcsolódó dokumentum itt található.